Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Şahadatnama

Daşky gurşaw şahadatnamasy

şahadatnama01
şahadatnama02

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, köpçülige açyk daşky gurşawy dolandyryş ulgamy standartyna (ISO14000 daşky gurşawy dolandyryş seriýasy standarty) laýyklykda üçünji tarap notarius tarapyndan Goldx-yň daşky gurşaw dolandyryş ulgamyna baha bermegiň amala aşyrylmagyny aňladýar we daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň hünärli şahadatnamasy berilýär. üçünji tarap guramasy tarapyndan hasaba alynýar we neşir edilýär.Goldx-yň daşky gurşawy goramak ülňülerine we kadalaşdyryjy talaplaryna laýyklykda önümleri ýa-da hyzmatlary hödürlemek üçin daşky gurşawy üpjün etmek ukybynyň bardygyny görkezýär.Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy arkaly, çig malyň, önümçilik prosesleriniň, gaýtadan işlemegiň usullarynyň we önümi ulanmagyň we önümçilikden soňky zyňmagyň daşky gurşawy goramak ülňüleriniň we kadalarynyň talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklap bileris.

Her esasy marka üçin öndüriji şahadatnamasy

Goldx, WD Brand Series Dizel Motor Assembling kompaniýasy, Ampower halkara kärhana Co., Ltd., EVO Tec, SWG Şanhaý, Pekin Stamford, Şanhaý Youngfor Power Co., Ltd., Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.

şahadatnama02
şahadatnama03
şahadatnama01
şahadatnama04
şahadatnama05
şahadatnama06
şahadatnama07

Hünär saglygy şahadatnamasy

şahadatnama01

"OHSAS18000" diýlip atlandyrylýan hünär saglygy we howpsuzlyk şahadatnamasy, soňky ýyllarda meşhur global dolandyryş ulgamynyň standart sertifikat ulgamy.Hünär saglygy we howpsuzlyk şahadatnamasy, 1999-njy ýylda Iňlis standartlary instituty we Norsk Veritas ýaly 13 gurama tarapyndan bilelikde döredilen halkara standart bolup, bu halkara derejesindäki rol oýnaýar.Olaryň arasynda 0HSAS18001 standarty, Goldx-yň hünär saglygy we howpsuzlyk şahadatnamasyny döretmek üçin esas bolup durýan sertifikat standarty bolup, Goldx üçin sertifikat barlagyny geçirmek üçin içerki gözegçilik we sertifikat edaralaryny geçirmek üçin esasy esas bolup durýar.

OEM ygtyýarnamasy

Goldx, Angliýada ENGGA üçin OEM öndürijisi hökmünde ygtyýarlandyrylýar. Bu gözleg we ösüş çykdajylaryny tygşytlap biljekdigimizi aňladýar, şonuň üçin generatorlar müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner, bu hem müşderileriň sargytlarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin generator önümçilik kuwwatyny üpjün edýär. wagtynda.

şahadatnama01

Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş derejesini alan we resmi taýdan berlen hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna laýyklykda Goldx-yň hil dolandyryş ulgamyna baha berýän üçünji tarap sertifikatlaşdyryş guramasyna degişlidir.Hünärli üçünji tarap guramasy hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berýär we Goldx hasaba alýar we neşir edýär.Goldx-yň hil dolandyryşy we hil barlagy mümkinçilikleriniň degişli ülňülere laýyk gelýändigini ýa-da görkezilen hil talaplaryna laýyklykda önümleri üpjün etmek ukybynyň bardygyny subut etmek üçin çäreler.

şahadatnama01
şahadatnama02