Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Gaz generatory

 • Dizel nasos generator toplumy

  Dizel nasos generator toplumy

  Dizel nasos birligi, milli standart GB6245-2006 “ýangyç nasosynyň öndürijilik talaplary we synag usullary” boýunça has täze.Önümleriň bu toplumy ammarlarda, duralgalarda, howa menzillerinde, nebithimiýa, elektrik stansiýalarynda, suwuklandyrylan ýangyç stansiýalarynda, dokma we beýleki senagat we magdan kärhanalarynda dürli ýagdaýlarda ýangyn suw üpjünçiligini doly kanagatlandyryp bilýän köp sanly akym we akym bar.Munuň artykmaçlygy, elektrik ýangyn nasosynyň binanyň elektrik ulgamynyň duýdansyz elektrik togundan soň başlap bilmezligi we dizel ýangyç nasosy awtomatiki usulda işe başlaýar we gyssagly suw üpjünçiligine girizilýär.

  Dizel nasosy dizel hereketlendirijisinden we köp basgançakly nasosdan durýar.Nasos topary keseligine, bir sorujy, bir basgançakly merkezden gaçyryş nasosydyr.Highokary netijelilik, giň öndürijilik aralygy, howpsuz we durnukly işlemek, pes ses, uzak ömür, amatly gurnama we tehniki hyzmat aýratynlyklaryna eýedir.Arassa suw ýa-da fiziki we himiki aýratynlyklara meňzeş beýleki suwuklyklary suwa daşamak üçin.Nasos akymynyň bölekleriniň materialyny, möhür görnüşini üýtgedip, gyzgyn suw, ýag, poslaýjy ýa-da abraziw serişdeleri daşamak üçin sowadyş ulgamyny köpeltmek mümkindir.

 • Gaz generator toplumy

  Gaz generator toplumy

  Goldx on ýyldan gowrak wagt bäri generator toplumlaryny ösdürmek bilen meşgullanýan birnäçe hünärmen we tehniki işgär bilen, gaz generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşendir, güýçli tehniki güýç, önümiň doly seriýasy.