Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Dolandyryş ulgamy

 • Özbaşdak dolandyryş ulgamy dizel generator toplumy

  Özbaşdak dolandyryş ulgamy dizel generator toplumy

  Öz-özüňi dolandyrmak dolandyryş ulgamy generator toplumynyň işleýşine / durmagyna awtomatiki gözegçilik edýär, şeýle hem el bilen işleýär;Garaşylýan ýagdaýda dolandyryş ulgamy elektrik toguny awtomatiki kesgitleýär, elektrik seti ýitirilende awtomatiki usulda elektrik öndürip başlaýar we elektrik seti elektrik üpjünçiligini dikeldende awtomatiki çykýar we saklanýar.Wholehli proses setden generatoryň elektrik üpjünçiligine çenli elektrik energiýasynyň ýitmegi bilen başlaýar, elektrik sarp etmegiň dowamlylygyny üpjün edýär.

  Dolandyryş ulgamy Benini (BE), Comay (MRS), çuň deňiz (DSE) we beýleki dünýäde öňdebaryjy dolandyryş modullaryny saýlady.

 • Iki güýç dolandyryş ulgamy (ATS)

  Iki güýç dolandyryş ulgamy (ATS)

  Iki güýç çeşmesiniň (tok we elektrik öndürmek, elektrik we elektrik öndürmek, elektrik öndürmek we elektrik öndürmek) arasynda awtomatiki kommutasiýa amala aşyrmak, awtomatiki işlemek, mehaniki, elektrik goşa baglanyşyk funksiýasy bilen ulanyjynyň üznüksiz güýç talaplaryny üpjün etmek.

 • Paralel operasiýa dolandyryş ulgamy

  Paralel operasiýa dolandyryş ulgamy

  Iki ýa-da has köp öndürýän birlik ýa-da peýdaly enjam bilen paralel işiň arasynda (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň GAC paralel kontrolleýjisini we ýük paýlaýjysyny ulanyp), ulanyjylar energiýa sarp edişine görä ýangyç tygşytlamak we maýa goýumlaryny tygşytlamak üçin kuwwatyny we sanyny saýlap bilerler.

  Dolandyryş ulgamy el bilen parallel ulgam hökmünde klassifikasiýa edilýär.Doly awtomatiki parallel ulgam.