Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Deňiz generatory

 • “Dongfeng Cummins” milli üçünji seriýaly önümiň tanyşdyrylyşy

  “Dongfeng Cummins” milli üçünji seriýaly önümiň tanyşdyrylyşy

  Önüm aýratynlyklary

  Cummins dizel generator toplumy ABŞ-nyň ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär we önümler ABŞ-nyň Cummins tehnologiýasy bilen sinhron we Hytaý bazarynyň aýratynlyklary bilen utgaşýar.Öňdebaryjy agyr hereketlendiriji tehnologiýa düşünjesi bilen işlenip düzüldi we güýçli kuwwat, ýokary ygtybarlylyk, oňat çydamlylyk, ajaýyp ýangyç tygşytlylygy, kiçi göwrümli, uly güýç, uly tork, uly tork ätiýaçlygy, bölekleriň güýçli köp taraplylygy ýaly artykmaçlyklara eýe , howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak.

  Patentlenen tehnologiýa

  Holset turbo güýçlendiriji ulgam.Dwigateliň toplumlaýyn dizaýny, 40% az bölek, pes şowsuzlyk derejesi;Galp polat kamsa, journalurnal induksiýasynyň gatylaşmagy, çydamlylygyny ýokarlandyrmak;PT ýangyç ulgamy;Rotoryň ýokary basyşly ýangyç nasosy ýangyjyň sarp edilişini we sesini peseldýär;Porzin nikel garyndysy çoýun demir, çygly fosfat.

  Emläk enjamlary

  Dwigateliň iň gowy işlemegini üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni netijeli uzaltmak üçin öňdebaryjy materiallary we önümçilik proseslerini, dünýä derejesinde yzygiderli hil standartlaryny, ajaýyp hilini, ajaýyp öndürijiligini ulanmak.

  Professional önümçilik

  Cummins dünýäde öňdebaryjy hereketlendiriji öndürmek tehnologiýasyny özleşdirdi, ABŞ-da, Meksikada, Angliýada, Fransiýada, Hindistanda, Japanaponiýada, Braziliýada we Hytaýda 19 gözleg we önümçilik desgasyny döretdi, umuman alanyňda güýçli global gözleg ulgamyny döretdi. 300-den gowrak synag laboratoriýasyndan.