Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

“Dongfeng Cummins” milli üçünji seriýaly önümiň tanyşdyrylyşy

Gysga düşündiriş:

Önüm aýratynlyklary

Cummins dizel generator toplumy ABŞ-nyň ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär we önümler ABŞ-nyň Cummins tehnologiýasy bilen sinhron we Hytaý bazarynyň aýratynlyklary bilen utgaşýar.Öňdebaryjy agyr hereketlendiriji tehnologiýa düşünjesi bilen işlenip düzüldi we güýçli kuwwat, ýokary ygtybarlylyk, oňat çydamlylyk, ajaýyp ýangyç tygşytlylygy, kiçi göwrümli, uly güýç, uly tork, uly tork ätiýaçlygy, bölekleriň güýçli köp taraplylygy ýaly artykmaçlyklara eýe , howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak.

Patentlenen tehnologiýa

Holset turbo güýçlendiriji ulgam.Dwigateliň toplumlaýyn dizaýny, 40% az bölek, pes şowsuzlyk derejesi;Galp polat kamsa, journalurnal induksiýasynyň gatylaşmagy, çydamlylygyny ýokarlandyrmak;PT ýangyç ulgamy;Rotoryň ýokary basyşly ýangyç nasosy ýangyjyň sarp edilişini we sesini peseldýär;Porzin nikel garyndysy çoýun demir, çygly fosfat.

Emläk enjamlary

Dwigateliň iň gowy işlemegini üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni netijeli uzaltmak üçin öňdebaryjy materiallary we önümçilik proseslerini, dünýä derejesinde yzygiderli hil standartlaryny, ajaýyp hilini, ajaýyp öndürijiligini ulanmak.

Professional önümçilik

Cummins dünýäde öňdebaryjy hereketlendiriji öndürmek tehnologiýasyny özleşdirdi, ABŞ-da, Meksikada, Angliýada, Fransiýada, Hindistanda, Japanaponiýada, Braziliýada we Hytaýda 19 gözleg we önümçilik desgasyny döretdi, umuman alanyňda güýçli global gözleg ulgamyny döretdi. 300-den gowrak synag laboratoriýasyndan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Görnüşi Çykyş Dizel hereketlendirijiniň görnüşi Dizel güýji Silindrleriň NUmber Silindriň ölçegi * insult ÇalyşmaL Nebit kuwwatyL Nebitiň sarp edilişi g / kw.h. Ölçegi mm Agramy Kg
Esasy Tiýaçlyk
LDDL-C56 50 56 QSB3.9-G2 63/70 4 102 * 120 3.9 10.9 197 1800 * 800 * 1200 920
LDDL-C72 64 72 QSB3.9-G3 79/88 4 102 * 120 3.9 10.9 197 1800 * 800 * 1200 1000
LDDL-C88 80 88 QSB5.9-G2 96/106 6 102 * 120 5.9 16.4 197 2200 * 800 * 1200 1250
LDDL-C112 100 112 QSB5.9-G3 120/132 6 102 * 120 5.9 16.4 197 2250 * 800 * 1200 1300
LDDL-C132 120 132 QSB6.7-G3 151/166 6 107 * 124 6.7 19.5 197 2300 * 820 * 1300 1400
LDDL-C160 144 160 QSB6.7-G4 168/185 6 107 * 124 6.7 19.5 197 2300 * 820 * 1300 1600
LDDL-C176 160 176 QSL8.9-G2 206/226 6 114 * 145 8.9 27.6 197 2550 * 1050 * 1500 1700
LDDL-C200 180 200 QSL8.9-G3 220/242 6 114 * 145 8.9 27.6 197 2550 * 1050 * 1500 1800
LDDL-C220 200 220 QSL8.9-G4 235/258 6 114 * 145 8.9 27.6 197 2550 * 1050 * 1500 1950
LDDL-C320 288 320 QSZ13-G6 328/374 6 130 * 163 13 45.4 197 2550 * 1050 * 1500 2100
LDDL-C360 320 360 QSZ13-G7 367/419 6 130 * 163 13 45.4 197 3150 * 1360 * 1800 3250
LDDL-C400 360 400 QSZ13-G2 400/440 6 130 * 163 13 45.4 198 3150 * 1360 * 1800 3200
LDDL-C450 400 450 QSZ13-G3 450/470 6 130 * 163 13 45.4 198 3150 * 1360 * 1800 3500
LDDL-C420 380 420 QSZ13-G5 411/469 6 130 * 163 13 45.4 198 3150 * 1360 * 1800 3800
LDDL-C460 420 460 QSZ13-G10 463/509 6 130 * 163 13 45.4 196 3198 * 1350 * 1860 4000

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary kuwwatly egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosynyň uzynlygy, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06önümiň beýany07

önüm-beýany1

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary