Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Wuxi Power Dizel Generator toplumy

Gysga düşündiriş:

“Wuxi Power Engineering Co., Ltd.” içerki ýangyç hereketlendirijilerini, turbo güýçlendirijileri, dizel generator toplumlaryny we olaryň böleklerini, Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana we Hytaýda iň gowy 500 maşyn kärhanasyny ösdürmek we öndürmek bilen meşgullanýan uly kärhana.Kompaniýa tarapyndan öndürilen WD seriýaly 6 silindrli dizel hereketlendirijisi, köp deşikli pes inertiýa injektoryna gabat gelmek üçin ýokary sanjym tizligi we ýokary sanjym basyşy bilen Germaniýa Bosch tehnologiýasynyň P görnüşli ýangyç sanjym nasosyny ulanýar. dizel hereketlendirijisiniň giň kuwwatlylygy we ajaýyp hemmetaraplaýyn işlemegi üçin pes worteks akym kuwwaty we porşanyň göni port ýangyjy kamerasy bolan silindr kellesini kabul edýär.WD seriýaly 12 silindrli dizel hereketlendirijisi, ýokary netijelilik we uly akymly güýçlendiriji we ýokary ýangyç üpjünçiligi tizligi PW görnüşli ýokary basyşly nebit nasosy, gözenekli inertiýa sanjym gabat gelýär, dizel hereketlendirijisi aýratyn gowulaşmak arkaly giň güýç diapazony we ajaýyp hemmetaraplaýyn öndürijiligi üpjün edýär. krank mil, beden we çalgy ulgamy, bedeniň ygtybarlylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Bölümiň görnüşi

Çykyş güýji (kw)

Häzirki (A)

Dizel hereketlendirijiniň görnüşi

Silindriň sany

Silindriň diametri * insult (mm)

Gaz çalşygy (L)

Uelangyç sarp ediş derejesi g / kw.h.

Bölümiň ölçegi L × W × H.

Agramy kg

KW

KVA

GD200GF

200

250

360

WD129TAD19

6

135 * 150

12.9

213

2750 * 900 * 1400

2100

GD220GF

220

275

396

WD129TAD23

6

135 * 150

12.9

217

3000 * 1100 * 1750

2200

GD250GF

250

312.5

450

WD129TAD25

6

135 * 150

25.8

217

3000 * 1100 * 1750

2250

GD280GF

280

350

504

WD135TAD28

6

138 * 150

25.8

221

3200 * 1400 * 1800

3400

GD300GF

300

375

540

WD145TAD30

6

138 * 150

26.8

217

3000 * 1400 * 1800

3200

GD320GF

320

400

576

WD145TAD33L

6

138 * 160

26.8

198

3500 * 1600 * 1900

3600

GD350GF

350

437.5

630

WD269TD35

12

138 * 150

26.8

198

3500 * 1600 * 1900

3800

GD380GF

380

475

684

WD269TD38

12

138 * 150

26.9

198

3600 * 1600 * 1900

3850

GD400GF

400

500

720

WD269TAD41

12

135 * 150

26.9

198

3650 * 1700 * 1900

4000

GD420GF

420

525

756

WD269TAD43

12

138 * 150

26.9

198

3650 * 1700 * 1900

4000

GD450GF

450

562.5

810

WD269TAD45

12

138 * 150

26.9

198

3650 * 1700 * 1900

4100

GD480GF

480

600

864

WD269TAD48

12

138 * 150

26.9

198

3650 * 1700 * 1900

4200

GD500GF

500

625

900

WD269TAD50

12

138 * 150

26.9

198

3650 * 1700 * 1900

4200

GD560GF

560

700

1008

WD269TAD56

12

138 * 150

26.9

213

3700 * 1700 * 1900

4500

GD580GF

580

725

1044

WD287TAD58

12

138 * 160

26.9

221

3700 * 1700 * 1900

4400

GD620GF

620

775

1116

WD287TAD61L

12

138 * 160

28.7

221

3700 * 1700 * 1900

4400

GD680GF

680

850

1224

WD305TAD68

12

140 * 165

30.5

197

4000 * 1700 * 2000

4600

GD780GF

780

975

1404

WD327TAD78

12

145 * 165

32.7

197

4200 * 1700 * 2000

5200

GD820GF

820

1025

1476

WD327TAD82

12

145 * 165

32.7

197

4500 * 1800 * 2100

6500

GD880GF

880

1100

1584

WD360TAD88

12

145 * 165

32.7

199

4500 * 1800 * 2100

6500

GD920GF

920

1150

1656

WD360TAD92

12

145 * 165

32.7

199

4300 * 1800 * 2300

6500

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary güýçli egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosy uzyn, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06önümiň beýany07

önüm-beýany1

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň