Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

“Daewoo” topary dizel generator toplumy

Gysga düşündiriş:

Daewoo topary dizel hereketlendirijileri, ulaglar, awtomatiki enjamlar we robotlar pudagynda uly üstünlikler gazandy.Dizel hereketlendirijileri nukdaýnazaryndan 1958-nji ýylda Awstraliýa bilen deňiz hereketlendirijilerini öndürmek üçin hyzmatdaşlyk etdi we 1975-nji ýylda Germaniýanyň MAN kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda birnäçe agyr dizel hereketlendirijisini işe girizdi.1990-njy ýylda Europeewropada Daewoo zawody, 1994-nji ýylda Daewoo Heavy Industries Yantai kompaniýasy we 1996-njy ýylda ABŞ-da Daewoo Heavy Industries döredildi.

Daewoo dizel hereketlendirijileri milli goranyşda, awiasiýada, ulaglarda, gämilerde, gurluşyk tehnikalarynda, generator toplumlarynda giňden ulanylýar we onuň kiçi göwrümi, ýeňil agramy, duýdansyz ýüklere güýçli garşylygy, pes ses, ykdysady we ygtybarly aýratynlyklary dünýä tarapyndan ykrar edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Bölümiň görnüşi

Çykyş güýji

Häzirki A.

Dizel hereketlendirijiniň görnüşi

Silindrleriň sany

Silindriň diametri * urgy

mm

Gaz çalşygyL

Uelangyç sarp etmek / kw.h.

Bölüm ölçegleri

(L × W × H) mm

Birligiň agramy

Kg

KW

KVA

GD12GF

12

15

21.6

DW1.8-D4

4

80 × 90

1.81

4.3

1060 * 600 * 895

500

GD15GF

15

18.75

27

DW2.2-D4

4

85 × 95

2.16

5.1

1170 * 600 * 930

537

GD20GF

20

25

36

DW2.7-D4

4

90 × 105

2.67

6.5

1300 * 635 * 970

570

GD22GF

22

27.5

39.6

DW3.2-D4

4

98 × 105

3.17

7.4

1300 * 635 * 970

590

GD30GF

30

37.5

54

DW4.1-D4

4

105 × 118

4.09

11

1500 * 635 * 1010

746

GD34GF

34

42.5

61.2

DW4.1-D4

4

105 × 118

4.09

11

1500 * 635 * 1010

760

GD50GF

50

62.5

90

DW5.0-T4

4

108 × 135

4.95

13.4

1850 * 635 * 1150

990

GD55GF

55

68.75

99

DW5.3-T4

4

112 × 135

5.32

14.1

1970 * 650 * 1200

990

GD60GF

60

75

108

DW5.6-T4

4

115 × 135

5.61

15.4

1970 * 650 * 1200

1000

GD80GF

80

100

144

DW5.3-T4T

4

112 × 135

5.32

25.6

1970 * 650 * 1200

1000

GD100GF

100

125

180

DW5.3-T4TI

4

112 × 135

5.32

25.6

1970 * 700 * 1200

1050

GD120GF

120

150

216

DW8.0-T6T

6

112 × 135

7.98

28.7

2350 * 800 * 1400

1450

GD150GF

150

187.5

270

DW8.0-T6TI

6

112 × 135

7.98

42.2

2350 * 800 * 1400

1470

GD160GF

160

200

288

DW8.0-T6TI

6

112 × 135

7.98

42.2

2350 * 800 * 1400

1490

GD200GF

200

250

360

DW13-P6TI

6

135 × 150

12.88

200

2800 * 1000 * 1600

1800

GD250GF

250

312.5

450

DW13-P6TI2

6

135 × 150

12.88

200

3000 * 1050 * 1650

2600

GD280GF

280

350

504

DW13-P6TI3

6

135 × 168

12.88

200

3000 * 1050 * 1650

2700

GD320GF

320

400

576

DW13-P6TI4

6

135 × 168

12.88

200

3100 * 1200 * 1650

2750

GD360GF

360

450

648

DW13-P6TI5

6

135 × 168

12.88

200

3100 * 1400 * 1850

2800

GD400GF

400

500

720

DW26-PV12TI

12

135 × 155

26

230

3300 * 1600 * 1850

3000

GD420GF

420

525

756

DW26-PV12TI2

12

135 × 150

26

215

3300 * 1600 * 1850

3200

GD450GF

450

562.5

810

DW26-PV12TI3

12

135 × 155

26

205

3500 * 1700 * 1850

3300

GD550GF

550

687.5

990

DW27-PV12TI

12

135 × 155

26

205

3500 * 1700 * 1850

3700

GD600GF

600

750

1080

DW28-PV12TI

12

138 × 158

27.8

205

3500 * 1700 * 1850

4000

GD640GF

640

800

1152

DW28-PV12TI2

12

138 × 158

28

205

3700 * 1700 * 1850

4500

GD660GF

660

825

1188

DW28-PV12TI3

12

138 × 158

28

205

3800 * 1700 * 1850

4800

GD880GF

880

1100

1584

DW35-MV8TI

8

170 × 195

35.41

199

4000 * 1800 * 2200

4900

GD1320GF

1320

1650

2376

DW53-MV12TI

12

170 × 195

53.11

199

4200 * 1800 * 2200

6500

GD1760GF

1760

2200

3168

DW71-MV16TI

16

170 × 195

70.82

199

5500 * 2000 * 2400

8500

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary kuwwatly egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosynyň uzynlygy, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06önümiň beýany07

önüm-beýany1

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň