Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Weichai T3 seriýaly dizel generator toplumy

Gysga düşündiriş:

Goldx Weifang seriýaly dizel dwigateli ýetişen önümleri saýlaýar.Ajaýyp hil, daşary ýurt (Iňlis Rikardo) ösen tehnologiýasy bilen, onuň durnuklylygy, ygtybarlylygy hasam güýçlenýär.Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we ätiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik üpjünçiligi bilen üsti ýetirilen kiçi dizel konfigurasiýa bölümleriniň bazar paýy has ýokary.Weichai Rikkardo R4105 we R6105 seriýaly hereketlendirijiler, elektrik energiýasy üçin dürli bazarlaryň talaplaryna laýyk gelýän 24KW-200KW kuwwatlylygy 24KW-200KW bolan milli iri kärhana Weifang Dizel Motor Zawody tarapyndan öndürilen bilelikdäki kärhanalardyr.

Haryt aýratynlyklary:

1. fuelangyjyň az sarp edilmegi, az zyňyndylar, pes ses.

2. Gurluş ajaýyp öndürijiligi, ösen tehnologiýa, ygtybarly iş we aňsat tehniki hyzmaty bar.

3. volokary woltly sazlaýyş takyklygy, gowy dinamiki öndürijilik, ykjam gurluş, uzak ömri.

4. Çalt başlamak, gysga ýapmak prosesi ýygy-ýygydan başlap we durup biler.

5. Bejeriş amallary ýönekeý, ätiýaçlyk wagtynda saklamak aňsat.

6. Dizel generator toplumynyň gurluşygy we elektrik öndürmegiň iň pes bahasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Görnüşi Çykyş Dizel hereketlendirijiniň görnüşi Dizel güýji Silindrleriň NUmber Silindriň ölçegi * insult ÇalyşmaL Nebit kuwwatyL Nebitiň sarp edilişi g / kw.h. Ölçegi mm Agramy Kg
Esasy Garaşma
LDDL-W14 14 16 WP3.2D20E310 18/20 98 * 105 3.17 223 1600 * 800 * 1250 780
LDDL-W16 16 18 WP3.2D28E310 25 / 27.5 98 * 105 3.17 223 1800 * 800 * 1350 950
LDDL-W24 24 30 WP3.2D36E310 33/36 98 * 105 3.17 223 1800 * 800 * 1350 1000
LDDL-W30 30 33 WP3.2D44E310 36.8 / 44 98 * 105 3.17 9 223 1800 * 800 * 1350 1020
LDDL-W50 50 55 WP2.3ND66E310 60/66 4 89 * 92 2.289 196 1850 * 800 * 1300 1100
LDDL-W80 80 88 WP4.1D100E310 90/100 4 105 * 118 4.088 196 1800 * 800 * 1400 1400
LDDL-W90 90 100 WP4.6ND110E310 100/110 4 108 * 125 4.58 196 2100 * 900 * 1550 1400
LDDL-W110 110 120 QSB5.9-G3 125/138 4 108 * 125 4.58 196 2300 * 900 * 1560 1450
LDDL-W120 120 132 WP4.6ND148E310 135/148 4 108 * 125 4.58 196 2400 * 900 * 1560 1500
LDDL-W120 120 132 WP6D152E310 138/152 6 105 * 130 6.75 20 191 2500 * 900 * 1600 1500
LDDL-W150 150 160 WP7D185E310 168/185 6 108 * 136 7.47 20 191 2500 * 900 * 1600 1600
LDDL-W180 180 200 WP7D240E310 218/240 6 108 * 136 7.47 20 191 2500 * 900 * 1600 1800
LDDL-W200 200 220 WP7D264E310 235/264 6 108 * 136 7.47 22 191 2900 * 900 * 1720 2500
LDDL-W200 200 220 WP10D264E350 240/264 6 126 * 130 9.726 22 191 2900 * 900 * 1720 2500
LDDL-W250 250 280 WP10D320E350 290/320 6 126 * 130 9.726 22 191 2900 * 900 * 1720 2600
LDDL-W300 300 320 WP13D385E310 350/385 6 127 * 165 12.54 33 191 3200 * 1000 * 1750 3200
LDDL-W330 330 360 WP13D440E310 392/440 6 127 * 165 12.54 33 191 3500 * 1500 * 1900 3600
LDDL-W400 400 440 WP13D490E310 450/490 6 127 * 165 12.54 33 191 3500 * 1500 * 1900 4200
LDDL-W460 460 520 6M33D572E310 520/572 6 150 * 185 19.6 61 198 3600 * 1500 * 1850 5000
LDDL-W480 480 528 WP17D580E310 530/580 6 127 * 165 16.72 198
LDDL-W500 500 550 WP17D615E310 550/615 6 127 * 165 16.72 198
LDDL-W520 520 580 6M33D633E310 575/633 6 150 * 185 19.6 61 198 3700 * 1600 * 1900 5500
LDDL-W600 600 650 6M33D725E310 725 6 150 * 185 19.6 61 198 3900 * 1800 * 2100 7000
LDDL-W720 720 800 12M33D902E310 820/902 12 150 * 185 39.2 146 198 4500 * 1850 * 2200 8000
LDDL-W800 800 900 12M33D968E310 880/968 12 150 * 185 39.2 146 198 4600 * 1850 * 2250 8500
LDDL-W900 900 1000 12M33D1108E310 1007/1108 12 150 * 185 39.2 146 198 4800 * 2000 * 2350 9200
LDDL-W1000 1000 1100 12M33D1240E310 1130/1240 12 150 * 185 39.2 146 198 4800 * 2050 * 2450 9500
LDDL-W1100 1100 1200 12M33D1320E310 1200/1320 12 150 * 185 39.2 146 198 4900 * 2100 * 2550 10500
LDDL-W1200 1200 1320 12M33D1450E310 1350/1450 12 150 * 185 39.2 146 198 5000 * 2100 * 2600 11000
LDDL-W1200 1200 1360 16M33D1530E310 1390/1530 16 150 * 185 52.3 171 198 7200 * 2150 * 2340 13000
LDDL-W1300 1300 1440 16M33D1580E310 1430/1580 16 150 * 185 52.3 171 198 7200 * 2150 * 2340 13000
LDDL-W1400 1400 1520 16M33D1680E310 1530/1680 16 150 * 185 52.3 171 198 7200 * 2150 * 2340 13500
LDDL-W1500 1500 1650 16M33D1800E310 1800 16 150 * 185 52.3 171 198 7200 * 2150 * 2340 13800
LDDL-W1600 1600 1800 16M33D1980E310 1800/1980 16 150 * 185 52.3 171 198 7200 * 2150 * 2340 14000
LDDL-W1600 1600 1800 20M33D2020E310 1850/2020 20 150 * 185 65.4 171 198
LDDL-W1800 1800 2000 20M33D2210E310 2010/2210 20 150 * 185 65.4 171 198
LDDL-W1800 1800 2000 12M55D2210E310 1985/2210 12 180 * 215 65.65 180 198 6620 * 2210 * 2500 14000
LDDL-W2000 2000 2200 12M55D2450E310 2200/2450 12 180 * 215 65.65 180 198 8230 * 2600 * 2700 22000
LDDL-W2200 2200 2400 12M55D2700E310 2420/2700 12 180 * 215 65.65 180 198
LDDL-W2400 2400 2650 16M55D2900E310 2646/2900 16 180 * 215 87.5 180 198
LDDL-W2600 2600 3000 16M55D3300E310 2900/3300 16 180 * 215 87.5 180 198
LDDL-W3000 3000 3300 16M55D3600E310 3300/3600 16 180 * 215 87.5 180 198

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary güýçli egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosy uzyn, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06önümiň beýany07

önüm-beýany1

önüm-beýany1

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň