Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

“Volvo” seriýaly dizel generator toplumy

Gysga düşündiriş:

“Volvo” seriýasy ekologiýa taýdan arassa bölümlerden, zyňyndylary EUB II ýa-da III we EPA daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär, hereketlendirijini saýlamak abraýly Şwesiýanyň “Volvo Group” elektron sanjym dizel hereketlendirijisinden, “Volvo” uzak wagtlap 1927-nji ýylda esaslandyryldy. söwda markasy üç esasy gymmaty bilen boldy - Hil, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak biri-biri bilen ýakyn baglanyşyklydyr we VOLVO PENTA topary elektrik öndürmek, ýörite ulaglar we deňiz dizel hereketlendirijileri önümçiligine ünsi jemleýär we alty silindr bilen tapawutlanýar. hereketlendirijiler we elektron sanjym tehnologiýasy.

Haryt aýratynlygy:

1. Güýçli ýüklemek ukyby

2. Dwigatel rahat, pes ses bilen işleýär

3. Çalt we ygtybarly sowuk başlangyç öndürijiligi

4. Ajaýyp dizaýn

5. fuelangyjyň az sarp edilmegi, az çykdajy

6. Az çykarylýan zyňyndylar, ykdysady we daşky gurşawy goramak

7. Bütindünýä hyzmat ulgamy we ätiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik üpjünçiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Görnüşi Bölüm parametri (400V Üç faza we dört setir 50HzCOS∮0.8) Motoryň parametri (1500RPM24V elektrik başlangyjy)
Çykyş güýji (KW / KVA) Bölümiň ululygy (MM) Bahalandyrylan tok
(A)
Agram agramy (KG) Görnüşi Çykyş nyrhy (KW) Silindrleriň sany we görnüşi Silindriň diametri x urgy (MM) Gysyş gatnaşygy Gazyň üýtgemegi (L) Uelangyç sarp etmek (100% ýük) g / kwh) ýaglaýyş kuwwaty (L)
Uzynlyk Ini Boý Esasy Tiýaçlyk
GD68GF 68/85 2150 735 1380 122.4 1100 TAD530GE 68 76 4 108 × 130 17.5: 1 4.76 213 13
GD80GF 80/100 2250 735 1550 144 1150 TAD531GE 80 87 4 108 × 130 18.0: 1 4.76 218 13
GD100GF 100/125 2250 866 1593 180 1500 TAD532GE 104 114 4 108 × 130 18.0: 1 4.76 214 13
GD120GF 120/150 2250 866 1600 216 1500 TAD731GE 121 133 6 108 × 130 18.0: 1 7.15 215 20
GD140GF 140/175 2500 1000 1600 252 1550 TAD732GE 149 165 6 108 × 130 18.0: 1 7.15 213 34
GD160GF 160/200 2600 1050 1600 288 1600 TAD733GE 161 179 6 108 × 130 18.0: 1 7.15 205 34
GD180GF 180/225 2650 1068 1650 324 1650 TAD734GE 196 219 6 108 × 130 17.0: 1 7.15 204 34
GD260GF 250 / 312.5 3000 1100 1600 468 2300 TAD1341GE 252 277 6 120 × 138 17.4: 1 9.36 202 35
GD280GF 280/350 3050 1100 1600 504 2400 TAD1342GE 282 310 6 120 × 138 17.4: 1 9.36 202 35
GD300GF 300/375 3050 1120 1750 540 2700 TAD1343GE 302 331 6 131 × 158 18.1: 1 12.78 192 36
GD320GF 320/400 3100 1120 1600 576 2800 TAD1344GE 329 362 6 131 × 158 18.1: 1 12.78 194 36
GD360GF 360/450 3075 1160 2022 648 3100 TAD1345GE 361 401 6 131 × 158 18.1: 1 12.78 196 36
GD400GF 400/500 3350 1160 2022 720 3200 TAD1641GE 404 445 6 144 × 165 16.5: 1 16.12 199 48

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary güýçli egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosy uzyn, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06önümiň beýany07

önüm-beýany1

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň